Výsledky hodnocení

  • skupina A jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 1 až 1,999. Tito dodavatelé úspěšně splňují požadavky FN Brno a nejsou od nich vyžadována opatření k nápravě.
  • skupina B jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 2 až 2,999. Tito dodavatelé nenaplňují zcela požadavky FN Brno a jsou od nich vyžadována opatření k nápravě ve stanovených termínech.
  • skupina C jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je v rozmezí 3 až 5. Tito dodavatelé nenaplňují požadavky FN Brno.

 

Fakultní nemocnice Brno

Filtry dodavatele: Číslo: 338, Filtr data: 01.01.14..30.06.14 Kód centra odpovědn.:

Dodavatel č. 338 TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

Váha otázky Otázka/
Odpověď za útvar FN
Obchodní oddělení - 
úsek MTZ
Úsek zdrav. materiálu Celkem průměr Celkem vážený průměr
1 Pružnost reakce  nejlepší  nejlepší  nejlepší  nejlepší
1 Jakost dodávky  nejlepší  nejlepší  nejlepší  nejlepší
1 Rychlost odezvy v případě neshody  nejlepší  nejlepší  nejlepší  nejlepší
1 Způsob vyřešení neshody vinou dodavatele  nejlepší  -  nejlepší  nejlepší
1 Platební podmínky  nejlepší  nejlepší  nejlepší  nejlepší
  Průměr   1 1 1
  Vážený průměr   1 1 1
  Skupina   A A A

 

Centrum odpovědnosti:
Odpovědná osoba:
E-mail:  
Obchodní oddělení - úsek MTZ
Dvořáková Vlasta
vdvorakova@fnbrno.cz
Centrum odpovědnosti:
Odpovědná osoba:
E-mail:  
Úsek zdrav. materiálu
Matějková Kamila
kmatejkova@fnbrno.cz