Přednášející

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně I. interní kardioangiologická klinika

MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

MUDr. Libor Jelínek

MUDr. Libor Jelínek

I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

I. interní kardio-angiologická klinika FN Hradec Králové

Kazuistiky:


prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

primář Interního oddělení, primář CP
Nemocnice Znojmo