Přednášející

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně I. interní kardioangiologická klinika

MUDr. Libor Jelínek

MUDr. Libor Jelínek

I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

I. interní kardio-angiologická klinika FN Hradec Králové

prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

primář Interního oddělení, primář CP
Nemocnice Znojmo

MUDr. Karel Vykoupil

MUDr. Karel Vykoupil

I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc