Přednášející

prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

primář Interního oddělení, primář CP
Nemocnice Znojmo