Trombotická komplikace po transplantaci jater

Přednáší:
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Pacient: Žena, 43 let


transplantace jater – indikací toxonutriční jaterní cirhóza, pro gracilní cévní poměr proveden aortohepatální bypass protézou: 22. 2. 2019 – 1. transplantace jater – indikací toxonutriční jaterní cirhóza, pro gracilní cévní poměr proveden aortohepatální bypass protézou. <br>22. 7. 2019 – 2. transplantace jater, založen aortohepatální bypass pomocí a. iliaca communis dárce end-to-side na aortu. Retransplantace indikovaná pro trombózu protézy aortohepatálního bypassu.


Sledování pacienta: neuvádíme

Anamnéza
 • RA: Náhlá smrt u matky ve 35 letech věku, příčina neznámá.
 • OA: 22. 2. 2019 – 1. transplantace jater – indikací toxonutriční jaterní cirhóza, pro gracilní cévní poměr proveden aortohepatální bypass protézou. 22. 7. 2019 – 2. transplantace jater, založen aortohepatální bypass pomocí iliaca communis dárce end-to-side na aortu. Retransplantace indikovaná pro trombózu protézy aortohepatálního bypassu.
 • NO: Od 10. 11. 2019 bolest svalů, febrilie, adynamie. Navštívila praktického lékaře a byla zahájena terapie cefuroximem, potíže však přetrvávají. Dne 22. 11. 2019 při kontrole na transplantační ambulanci zjištěna elevace jaterních testů a zánětlivých markerů (CRP, leu).
Základní údaje

Žena, 43 let

 • OA: Stav po retransplantaci jater pro trombotický uzávěr protézy aortohepatálního bypassu.
 • FA: cyklosporin 100-0-100, mykofenolát mofetil 500-0-500, vysazen 10. 11. 2019, prednisolon 10 mg, kyselina ursodeoxycholová 500 mg, omeprazol 20 mg, kyselina acetylsalicylová 100 mg, amlodipin 5 mg.

Přichází pro febrilní stav a svalovou bolest nejasné etiologie neustupující po antibiotické terapii.

Fyzikální vyšetření

70 kg/173 cm, TK 96/70 mmHg, TF 70 reg., TT 37,5 °C.

Pacientka při vědomí, orientovaná, spolupracuje, bez cyanózy, bez ikteru kůže, subikterické skléry, kardiopulmonálně kompenzovaná, hypotenzní, břicho měkké, bez ascitu, lien a hepar nehmatné, DKK bez otoků.

Laboratorní vyšetření

Krevní obraz:

 • leukocyty 16,8 × 109/l
 • erytrocyty 4,34 × 1012/l
 • hemoglobin 121 g/l
 • trombocyty 267 × 109/l
 • INR 1,59

 Biochemie:

 • Na+ 126 mmol/l
 • K+ 3,5 mmol/l
 • bilirubin 58,3 µmol/l
 • albumin 30,6 g/l
 • ALT 25,87 µkat/l
 • AST 32,33 µkat/l
 • GGT 2,19 µkat/l
 • ALP 5,98 µkat/l
 • CRP 237,9 mg/l
Jaký navrhujete další postup?

Kterou vyšetřovací metodu zvolíte jako první?

(jedna odpověd)

Jaký navrhujete další postup?

Jaký navrhujete terapeutický postup?

(jedna odpověd)

Jaký navrhujete další postup?

Jaký další terapeutický postup navrhujete?

(jedna odpověd)

Jaký navrhujete další postup?

Jaký by byl váš další diagnostický a léčebný postup?

(jedna odpověd)

Závěr

V současné době je pacientka bez klinických potíží s dobrou funkcí transplantovaných jater. V laboratorním vyšetření krevního obrazu nedochází k cytopenii ani k nárůstu některých krevních řad, stejně tak sonografická velikost sleziny je beze změn, t. č. není nutná terapie chronické myeloproliferace ani další došetření.

Kombinovaná antiagregační a antikoagulační terapie jistě znamená vyšší riziko krvácení oproti léčbě novými perorálními antikoagulancii (NOACs). Jejich použití je však možné jen podle indikačních kritérií.

Konec

Tromboembolie

77letá dáma přichází na interní ambulanci pro asi rok trvající námahovou dušnost ve třídě NYHA III, chronické otoky dolních končetin a výraznější únavu. Na cílený dotaz přiznává také přibližně rok trvající palpitace, charakteru rychlého pravidelného bušení srdce.

Pacient: žena, 77 let
Základní anamnéza: namáhavá dušnost, chronické otoky dolních končetin, výraznější únava. Palpitace.
Sledování pacienta: 5 měsíců

Zobrazit kazuistiku
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Kazuistika pacienta s mnohočetným postižením věnčitých tepen léčeného opakovanými perkutánními koronárními angioplastikami s využitím rotablace, koronární litotrypse a implantace lékových stentů poslední generace. Pacient měl zároveň fibrilaci síní, bylo nutné jej léčit kombinací nového antikoagulačního přípravku (NOAC) s dvojitou protidestičkovou léčbou.

Pacient: muž, 63 let
Základní anamnéza: ICHS, DM 2. typu a fibrilaci síní
Sledování pacienta: 2 měsíce

Zobrazit kazuistiku
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně I. interní kardioangiologická klinika

Akutní plicní embolie s velmi komplikovaným průběhem u mladého muže

Loňský případ 22letého muže, na kterém demonstrujeme komplexnost léčby, efektivnost léčby a záludnost plicní embolie. Pacient měl v jeden čas akutní plicní embolii a akutní tepenný uzávěr.

Pacient: mladý muž, 22 let
Základní anamnéza: náhlá intenzivní bolest na hrudi, klidová dušnost, bez omdlení, negace otoků dolních končetin
Sledování pacienta: 7 dní

Zobrazit kazuistiku

Proximální femoropopliteální hluboká žilní trombóza

Anamnéza žilní trombózy, spontánní recidiva žilní trombózy femoropopliteální vlevo bez známek pro PE, vitální soběstačná žena.

Pacient: žena, 81 let
Základní anamnéza: RA: bez VTE, OA: žilní trombóza v šestinedělí, art. hypertenze
Sledování pacienta: stále léčena, domácí léčba umožněna

Zobrazit kazuistiku

Masivní plicní embolie při tromboembolické nemoci

Kazuistika Vás seznámí s neobvyklým léčebným postupem. Ten umožnil pacientku propustit již 4. den po trombolýze domů s nastavenou spolehlivou antikoagulační léčbou.

Pacient: žena, 57 let
Základní anamnéza: akutní ataka dušnosti a tachykardie
Sledování pacienta: 96 hodin

Zobrazit kazuistiku

Plicní embolie – kdo je vhodný pro ambulantní léčbu?

Edukační cíl: využití skórovacích systémů při diagnostice a léčbě plicní embolie

Pacient: muž, 67 let
Základní anamnéza: píchavá bolest na hrudi a mírná námahová dušnost, potíže trvající 2 dny
Sledování pacienta: 14 hodin

Zobrazit kazuistiku