Plicní embolie – kdo je vhodný pro ambulantní léčbu?

Přednáší:
prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

primář Interního oddělení, primář CP
Nemocnice Znojmo

Pacient: muž, 67 let


píchavá bolest na hrudi a mírná námahová dušnost, potíže trvající 2 dny: Pacient chronicky léčen pro hypertenzi ACE inhibitorem. Před 6 lety absolvoval radikální prostatektomii pro karcinom, v pooperačním období rozvoj flebotrombózy lýtkových žil vlevo, užíval warfarin po dobu 3 měsíců.


Sledování pacienta: 14 hodin

Příjem pacienta

67letý pacient přichází ve večerních hodinách k vyšetření na příjmovou ambulanci interního oddělení pro píchavou bolest na hrudi a mírnou námahovou dušnost, potíže trvají 2 dny. Nachlazený se necítí, nekašle, kolaps nebyl.

Chronicky léčen pro hypertenzi ACE inhibitorem (ramipril 5 mg denně). Před 6 lety absolvoval radikální prostatektomii pro karcinom, v pooperačním období rozvoj flebotrombózy lýtkových žil vlevo, užíval warfarin 3 měsíce. Pravidelně sledován urologem, bez známek recidivy nádorového onemocnění.

Objektivně: orientovaný, bez alterace celkového stavu, hmotnost 99 kg, eupnoe, DF 17/min, SpO2 97 % bez inhalace kyslíku, není cyanóza, srdeční akce pravidelná, SF 105/min, bez šelestu, TK vsedě 141/83, dýchání symetrické, sklípkové, bez prodlouženého expiria, bez vedlejších fenoménů, břicho prohmatné, nebolestivé, bez rezistence, játra nezvětšena, dolní končetiny bez otoku, lýtka symetricky měkká, nebolestivá.

Jaký navrhujete další postup? (jedna odpověd)

Skóre klinické pravděpodobnosti plicní embolie - více obě tabulky níže. 

Indikace

Podle obou prediktivních skóre je plicní embolie pravděpodobná. Aplikována jedna dávka LMWH podle hmotnosti (enoxaparin 100 mg s. c.) a pacient indikován k provedení perfuzní plicní scintigrafie + LDCT plic. V později obdržených laboratorních nálezech hemoglobin 142 g/l, trombocyty 152 × 109/l, D dimery 1,667 mg/l, hs troponin I 4,9 ng/l, BNP 14 ng/l, GF (CKD EPI) 1,19 ml/s, jaterní testy v normě.

Na plicní scintigrafii vlevo difuzně homogenní distribuce diagnostika, vpravo klínovitá hypoperfuze v apikálním segmentu horního laloku a též v laterálním segmentu laloku středního. LDCT s normálním obrazem.

Hestia skóre (validované pro ambulantní léčbu plicní embolie) - více v obrázku níže. 

Hospitalizace

Podle Hestia skóre 0 bodů je pacient vhodný pro ambulantní léčbu.

Na základě preference pacienta byla zvolena krátkodobá hospitalizace na interním oddělení, s odstupem 12 hodin po aplikaci enoxaparinu byla podána první dávka apixabanu (10 mg). Pacient byl propuštěn do ambulantního ošetřování po 14 hodinách hospitalizace.

Konec

Trombotická komplikace po transplantaci jater

Pacientka si při návštěvě praktického lékaře ztěžuje na bolest svalů, zjištěna febrilie, adynamie. Byla zahájena terapie cefuroximem, potíže však přetrvávají. Při kontrole na transplantační ambulanci zjištěna elevace jaterních testů a zánětlivých markerů (CRP, leu).

Pacient: Žena, 43 let
Základní anamnéza: transplantace jater – indikací toxonutriční jaterní cirhóza, pro gracilní cévní poměr proveden aortohepatální bypass protézou
Sledování pacienta: neuvádíme

Zobrazit kazuistiku
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Tromboembolie

77letá dáma přichází na interní ambulanci pro asi rok trvající námahovou dušnost ve třídě NYHA III, chronické otoky dolních končetin a výraznější únavu. Na cílený dotaz přiznává také přibližně rok trvající palpitace, charakteru rychlého pravidelného bušení srdce.

Pacient: žena, 77 let
Základní anamnéza: namáhavá dušnost, chronické otoky dolních končetin, výraznější únava. Palpitace.
Sledování pacienta: 5 měsíců

Zobrazit kazuistiku
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Kazuistika pacienta s mnohočetným postižením věnčitých tepen léčeného opakovanými perkutánními koronárními angioplastikami s využitím rotablace, koronární litotrypse a implantace lékových stentů poslední generace. Pacient měl zároveň fibrilaci síní, bylo nutné jej léčit kombinací nového antikoagulačního přípravku (NOAC) s dvojitou protidestičkovou léčbou.

Pacient: muž, 63 let
Základní anamnéza: ICHS, DM 2. typu a fibrilaci síní
Sledování pacienta: 2 měsíce

Zobrazit kazuistiku

Akutní plicní embolie s velmi komplikovaným průběhem u mladého muže

Loňský případ 22letého muže, na kterém demonstrujeme komplexnost léčby, efektivnost léčby a záludnost plicní embolie. Pacient měl v jeden čas akutní plicní embolii a akutní tepenný uzávěr.

Pacient: mladý muž, 22 let
Základní anamnéza: náhlá intenzivní bolest na hrudi, klidová dušnost, bez omdlení, negace otoků dolních končetin
Sledování pacienta: 7 dní

Zobrazit kazuistiku

Hospitalizace

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku