Tromboembolická nemoc u pacientky s crohnovou nemocí

Přednáší:
MUDr. Libor Jelínek
MUDr. Libor Jelínek

I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc

Pacient: žena, 46 let


M. Crohn, dlouhodobá remise na udržovací léčbě mesalazinem a biologiky, st. p. ileocekální resekci (2014).:


Sledování pacienta: 2 měsíce

Základní údaje

FA: Pentasa, Pantomyl, biologická léčba M. Crohn, hormonální antikoncepce.

KA: Alkohol, kouření neguje.

AA: Neguje.

1. část

45letá pacientka se dostavila na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice pro bolest lýtka levé dolní končetiny. Při vyšetření v 17.00 udává od rána trvající otok a bolest. Levá dolní končetina je při fyzikálním vyšetření oteklá od chodidla po tříslo. Oproti pravé dolní končetině je na lýtku obvod +5 cm a končetina je lividnějšího zbarvení. Homansovo i plantární znamení jsou pozitivní. Dále pacientka popisuje lehkou dušnost při chůzi, také vzniklou ten samý den. Poslední obtíží je lehká bolest L/S páteře vlevo, především při pohybu, tento stesk trvá již delší dobu.

Jaký navrhujete další postup? (jedna odpověd)

2. část

U pacientky bylo provedeno EKG s normálním nálezem. V laboratoři byly pozitivní D-dimery 11 812 µg/l (cut-off 500 µg/l), NT-proBNP 370 ng/l (cut-off 125 ng/l), troponin negativní. Byla provedena ultrasonografie levé dolní končetiny s nálezem iliko-femoro-popliteo-krurální trombózy. Pro dušnost provedena i CT angiografie plicnice s nálezem plicní embolie do segmentálních a subsegmentálních větví plicnice vpravo pro dolní a střední lalok. Plicní embolie byla s nižším středním rizikem, PESI 45, třída I. Pacientka byla odeslána k hospitalizaci na interní oddělení.

Jaký navrhujete další postup?

Jakou terapii nasadíte této pacientce jako hlavní?

(jedna odpověd)

3. část

Pacientce byl nasazen apixaban v dávce 10 mg 2× denně. Důkladnější anamnézou bylo zjištěno, že 3 týdny před hospitalizací začala užívat hormonální antikoncepci ke snížení symptomů menopauzy. Je pravděpodobné, že toto mohlo přispět ke vzniku trombózy. Po 3 dnech byl proveden kontrolní ultrazvuk žil levé dolní končetiny. Trombóza zůstává stále ve stejném rozsahu.

Jaký navrhujete další postup? (jedna odpověd)

Závěr

Pacientčin stav se postupně zlepšil. Při další kontrole za 2 měsíce přetrvává vlevo posttrombotická, částečná obliterace vena iliaca externa, vena femoralis communis a vena femoralis 3–4 cm pod tříslo, distálně je hluboký žilní systém volně průchodný. Levá dolní končetina je lehce objemnější a tužší než pravá. Dále byly vyloučeny časté trombofilní stavy. Pacientka pokračuje v antikoagulaci Warfarinem, v plánu je užívání na dobu 6–9 měsíců.

Ačkoliv jsou přímá antikoagulancia (DOACs) v současnosti nejlepší a první volbou při léčbě tromboembolické nemoci, někdy u nich lze narazit na určité limitace. Je samozřejmě otázkou, zda byl apixaban u pacientky skutečně neúčinný – možná by další den došlo ke zlepšení i na této léčbě, ale to je limitace kazuistického sdělení.

Konec

Trombotická komplikace po transplantaci jater

Pacientka si při návštěvě praktického lékaře ztěžuje na bolest svalů, zjištěna febrilie, adynamie. Byla zahájena terapie cefuroximem, potíže však přetrvávají. Při kontrole na transplantační ambulanci zjištěna elevace jaterních testů a zánětlivých markerů (CRP, leu).

Pacient: Žena, 43 let
Základní anamnéza: transplantace jater – indikací toxonutriční jaterní cirhóza, pro gracilní cévní poměr proveden aortohepatální bypass protézou
Sledování pacienta: neuvádíme

Zobrazit kazuistiku
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.
MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Tromboembolie

77letá dáma přichází na interní ambulanci pro asi rok trvající námahovou dušnost ve třídě NYHA III, chronické otoky dolních končetin a výraznější únavu. Na cílený dotaz přiznává také přibližně rok trvající palpitace, charakteru rychlého pravidelného bušení srdce.

Pacient: žena, 77 let
Základní anamnéza: namáhavá dušnost, chronické otoky dolních končetin, výraznější únava. Palpitace.
Sledování pacienta: 5 měsíců

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Akutní plicní embolie s velmi komplikovaným průběhem u mladého muže

Loňský případ 22letého muže, na kterém demonstrujeme komplexnost léčby, efektivnost léčby a záludnost plicní embolie. Pacient měl v jeden čas akutní plicní embolii a akutní tepenný uzávěr.

Pacient: mladý muž, 22 let
Základní anamnéza: náhlá intenzivní bolest na hrudi, klidová dušnost, bez omdlení, negace otoků dolních končetin
Sledování pacienta: 7 dní

Zobrazit kazuistiku

Pacient:
Základní anamnéza:
Sledování pacienta:

Zobrazit kazuistiku

Masivní plicní embolie při tromboembolické nemoci

Kazuistika Vás seznámí s neobvyklým léčebným postupem. Ten umožnil pacientku propustit již 4. den po trombolýze domů s nastavenou spolehlivou antikoagulační léčbou.

Pacient: žena, 57 let
Základní anamnéza: akutní ataka dušnosti a tachykardie
Sledování pacienta: 96 hodin

Zobrazit kazuistiku

Plicní embolie – kdo je vhodný pro ambulantní léčbu?

Edukační cíl: využití skórovacích systémů při diagnostice a léčbě plicní embolie

Pacient: muž, 67 let
Základní anamnéza: píchavá bolest na hrudi a mírná námahová dušnost, potíže trvající 2 dny
Sledování pacienta: 14 hodin

Zobrazit kazuistiku